சென்னை சுரானா பள்ளியில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் அதி நவீனமாக உருவாக்கப்பட்ட ரோபோ அறிமுகம்

சென்னை சுரானா பள்ளியில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் அதி நவீன ரோபோ அறிமுகம்

பார்க் டவுன் :
இந்தியாவில் முதல்முறையாக சென்னை சுரானா பள்ளியில்
Artificial intelligence (AT) எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் அதி நவீனமாக உருவாக்கப்பட்ட ரோபோ அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைப்பெற்றது. இந்த அதிநவீன காஸ்மோ ரோபோவை உருவாக்கிய அமெரிக்க ரோபோ தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் ஸ்ரீனிவாசன் மற்றும் டேவிட் டூர்டெக்ஸி அமெரிக்காவில் இருந்து நேரடியாக காணொளி மூலம் துவங்கி வைத்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *