சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சென்னை நிருபர்கள் சங்கத்தில் ( கில்டு ) புரட்சி தமிழகம் நிறுவன தலைவர் ஏர்போர்ட் த.மூர்த்தி அவர்கள் தலைமையில் அம்பேத்கர் இயக்கங்களின் தலைவர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சென்னை நிருபர்கள் சங்கத்தில் ( கில்டு ) புரட்சி தமிழகம் நிறுவன தலைவர் ஏர்போர்ட் த.மூர்த்தி அவர்கள் தலைமையில்  அம்பேத்கர் இயக்கங்களின் தலைவர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *