மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் .சி. விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கினார்.

 மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர் அவர்கள்புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கினார்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *