செய்திகள்

எஸ்.ஆர்.எம் வள்ளியம்மை பொறியியல் கல்லூரியின் 15வது பட்டமளிப்பு

எஸ்.ஆர்.எம் வள்ளியம்மை பொறியியல் கல்லூரியின் 15வது பட்டமளிப்பு காட்டாங்குளத்தூர் : எஸ்.ஆர்.எம் வள்ளியம்மை பொறியியல் கல்லூரியின் 15வது பட்டமளிப்பு விழாவானது…

ஹோம் பிரீனியர் விருதுகள் (சுயசக்தி  விருதுகள்)- வீட்டு அடிப்படையிலான பெண்  தொழில் முனைவோர்களை கௌரவித்தல் மற்றும் கொண்டாடுதல்

ஹோம் பிரீனியர் விருதுகள் (சுயசக்தி  விருதுகள்)- வீட்டு அடிப்படையிலான பெண்  தொழில் முனைவோர்களை கௌரவித்தல் மற்றும் கொண்டாடுதல் www.homepreneurawards.com\www.suyasakthiawards.com உங்கள்…

அய்யா வைகுண்டர் பதிகள் மற்றும் தாங்கல்கள் நிர்வாகத்தினர் சார்பில் கவன ஈர்ப்பு அறப்போராட்டம்

அய்யா வைகுண்டர் பதிகள் மற்றும் தாங்கல்கள் நிர்வாகத்தினர் சார்பில் கவன ஈர்ப்பு அறப்போராட்டம் சேப்பாக்கம் : சென்னையை சார்ந்த அய்யா…