நிகழ்வுகள்

த.மு.மு.க. ஆலந்தூர் நிர்வாகி பிலால் அஹமத் அவர்களின் இல்லத் திருமண விழா!

த.மு.மு.க. ஆலந்தூர் நிர்வாகி பிலால் அஹமத் அவர்களின் இல்லத் திருமண விழா! தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆலந்தூர் பகுதி…

டான்போஸ்கோ பள்ளியின் சார்பில் “மா” நிகழ்ச்சி – நலிவுற்றோருக்கு நிதியுதவி!

டான்போஸ்கோ பள்ளியின் சார்பில் “மா” நிகழ்ச்சி – நலிவுற்றோருக்கு நிதியுதவி! சென்னை எழும்பூரில் உள்ள டான்போஸ்கோ பள்ளி மற்றும் ஜி…

சென்னையில் பிரபல குளிர்பான நிறுவனமான 7 அப் பொன்னான நேரம் என்ற பிரச்சாரம் அறிமுகம்

சென்னை : மிகச்சிறந்த தாகம் தீர்க்கும் பானமான 7-அப் சென்னையில் புதிய பிரசாரத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. மேலும், வாடிக்கையாளர்கள் ஒவ்வொரு மணி…

எஸ்‌.ஆர்.எம் இயன்முறை மருத்துவ கல்லூரியில் சர்வதேச கருத்தரங்கம் இயான்-2018

எஸ்‌.ஆர்.எம் இயன்முறை மருத்துவ கல்லூரியில் சர்வதேச கருத்தரங்கம் இயான்-2018 காட்டாங்குளத்தூர் : இயான் -2018 என்ற பெயரில் எஸ்.ஆர்.எம் இயன்முறை…

You may have missed