சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவ மனையில் கேத்லேப் மையம் மற்றும் அம்மா குடிநீர் விற்பனை மையம் திறப்பு விழா

சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவ மனையில் கேத்லேப் மையம் மற்றும் அம்மா குடிநீர் விற்பனை மையம் திறப்பு விழா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *