தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை சார்பில் வ.உ.சி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு சுதேசி விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்

தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை சார்பில் வ.உ.சி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு வணிகர்கள் அனைவரும் விதேசி வர்த்தகத்தை வீழ்த்துவோம் என்கிற சுதேசி விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் பெரம்பூர், பெருந்தலைவர் காமராஜர் நூற்றாண்டு அரங்கில் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரவை தலைவர் த.வெள்ளையன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *