பொன்னேரியில் ஓம்காரா பரதநாட்டியம் பள்ளியின் 9 வது சலங்கை பூஜை

பொன்னேரியில்  ஓம்காரா பரதநாட்டியம் பள்ளியின் 9 வது சலங்கை பூஜை  தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.     நாட்டியரத்தினம் பிரதிஸ்சிவானந்தன் மற்றும் நடன பூசனம் ஷீபாபிரதிஸ் ஆகியோர் முன்னிலையில் சலங்கை நடனம் நடைபெற்றது. இதில் ஸ்ரீசாய் பிருந்தாவன் சாரிட்டபிள்  ட்ரஸ்ட் நிறுவனர் மாணவர்களுக்கு நினைவு  பரிசு வழங்கினார்.பொன்னேரி நேதாஜி சோசியல் ஆர்க் அமைப்பு தலைவர் ஸ்ரீதர் பாபு மற்றும் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள்  திறளாக |கலந்து கொண்டனர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *