தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பொன்னேரியில் விபத்தில்லா பசுமை தீபாவளி கொண்டாட காவல்துறை சார்பில் விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரம் பொதுமக்களிடம் வழங்க பட்டது இதில் பொன்னேரி உட்கோட்ட காவல் துனை கண்காணிப்பாளர் ராஜா பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கி மற்றும் இருசக்கர வாகனம் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் பயனம் செய்யும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை விளக்கினார் பொன்னேரி ஆய்வாளர் பால்ராஜ் மற்றும் காவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பொன்னேரியில் விபத்தில்லா பசுமை தீபாவளி கொண்டாட காவல்துறை சார்பில் விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரம் பொதுமக்களிடம் வழங்க பட்டது இதில் பொன்னேரி உட்கோட்ட காவல் துனை கண்காணிப்பாளர் ராஜா பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கி மற்றும் இருசக்கர வாகனம் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் பயனம் செய்யும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை விளக்கினார் பொன்னேரி ஆய்வாளர் பால்ராஜ் மற்றும் காவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *