விளையாட்டு செய்திகள்

எச்சிஎல் மற்றும் இந்திய ஸ்குவாஷ் ராக்கெட்ஸ் கூட்டமைப்பு இணைந்து ஸ்குவாஷ் விளையாட்டு வீரர்கள் தரத்தை உயர்த்தவும், ஊக்கப்படுத்தவும் பயிற்சி திட்டம்

எச்சிஎல் மற்றும் இந்திய ஸ்குவாஷ் ராக்கெட்ஸ் கூட்டமைப்பு இணைந்து ஸ்குவாஷ் விளையாட்டு வீரர்கள் தரத்தை உயர்த்தவும், ஊக்கப்படுத்தவும் பயிற்சி திட்டம்…

தென்னிந்தியா முழுவதும் உள்ள கால்பந்து வீரர்களுக்கான திறனை வெளிப்படுத்தும் விதமாக  ஸ்கவுட்டிங் திட்டம் மற்றும் முத்திரையை அறிமுகப்படுத்திய தமிழன் எஃப்.சி.

தென்னிந்தியா முழுவதும் உள்ள கால்பந்து வீரர்களுக்கான திறனை வெளிப்படுத்தும் விதமாக ஸ்கவுட்டிங் திட்டம் மற்றும் முத்திரையை அறிமுகப்படுத்திய தமிழன் எஃப்.சி….

சிறப்பு ஒலிம்பிக்ஸ் (special Olympic) அமைப்பு சார்பில் சிறப்பு ஒலிம்பிக் சர்வதேச விளையாட்டு போட்டிகள் தொடக்கம்

சிறப்பு ஒலிம்பிக்ஸ் (special Olympic) அமைப்பு சார்பில் சிறப்பு ஒலிம்பிக் சர்வதேச விளையாட்டு போட்டிகள் தொடக்கம் சென்னை:சிறப்பு ஒலிம்பிக்ஸ் (special…